1. Яка гарантія на блокування?

 2. Якщо поставити лок-райт в передній міст, то машина зможе повертати?

 3. Чи обов'язково при їзді по асфальту вимикати хаби або досить вимкнути міст роздавальною коробкою?

 4. Як елементарно перевірити роботу блокування лок-райт?

 5. Яку оливу ви рекомендуєте заливати в міст з блокуванням лок-райт?

 6. Лок-райт заблокований тільки коли колеса рухаються прямо? Адже в повороті він розблоковується.

 7. Особливості керування автомобілем зі встановленим блокуванням лок-райт.

 

1. Яка гарантія на блокування?

Гарантія на блокування 12 міс.з дня продажу.

2. Якщо поставити лок-райт в передній міст, то машина зможе повертати?

Звичайно. При повороті зовнішнє колесо почне обганяти внутрішнє і локер розблокується. Кермо вільно обертається, відмінностей від звичайного "вільного" диференціала ви не помітите.

3. Чи обов'язково при їзді по асфальту вимикати хаби або досить вимкнути міст роздавальною коробкою?

Експлуатація автомобіля з блокуванням не відрізняється від експлуатації автомобіля зі звичайним диференціалом. Тому керуйтеся рекомендаціями виробника Вашого автомобіля.

4. Як елементарно перевірити роботу блокування лок-райт?

Спосіб 1: Увімкніть хаби. Роздавальна коробка в режимі 2wd (повний привід вимкнений). Проїдьте автомобілем декілька поворотів. При цьому кермо нікуди не повинно тягнути. "Важке" кермо" - ознака неробочого блокування лок-райт.

Спосіб 2: Увімкніть хаби. Роздавальна коробка в режимі 2wd (повний привід вимкнений). За допомогою домкрата вивісьте одне переднє колесо та обертайте його руками. Колесо повинне легко обертатися, при цьому з переднього моста буде чути легкі клацання блокування, що розблокувалося.

5. Яку оливу ви рекомендуєте заливати в міст з блокуванням лок-райт?

Спеціальну оливу для експлуатації локера "Аміса" не потрібно. Використовуйте рекомендовану оливу виробником Вашого автомобіля. Не допускайте роботи редуктора зі зниженим рівнем оливи.

6. Лок-райт заблокований тільки коли колеса рухаються прямо? Адже в повороті він розблоковується.

Так, лок-райт в повороті розблоковується. Але це доки є різниця в швидкостях лівого і правого коліс. Досить відстаючому колесу забуксувати - воно "наздожене" випереджаюче колесо і локер знову заблокується. 7. На відміну від вільного диференціалу, який розподіляє крутний момент між колесами, з встановленим блокуванням лок-райт є особливості в керуванні автомобилем. І головна відмінність в тому, що лок-райт не розподіляє крутний момент між колесами, а під'єднує-від'єднує колеса в залежності від умов.

Особливості керування автомобілем з встановленим блокуванням лок-райт у задній міст:

при прямолінійному русі особливих відмінностей не спостерігається, машина поводить себе як без блокування. А ось в поворотах робота лок-райта починає проявлятися. Машина намагається "продовжити" прямолинійний рух. При крутому повороті ведучим стає внутрішнє колесо і якщо надмірно начавити важіль газу або на дорозі наявний сніг (гравій, пісок) - тоді внутрішнє колесо пробуксує, блокування підключить зовнішнє и маємо занос задньої частини автомобіля. Саме тому рекомендуєтся проходити повороти на "рівному" газу чи ледь скидаючи газ. При старті автомобіля в поворот набирати швидкість потрібно плавно, постійно контролюючи момент пробуксовки колеса. Ця особливість поведінки автомобіля в поворотах призводить до деякого дискомфорту при їзді по місту. На бездоріжжі з невеликими швидкостями ця незручність непомітна і лок-райт демонструє тільки свої плюси.

Особливості керування автомобілем з встановленим блокуванням лок-райт у передній міст:

переважна більшість позашляховиків мають постійний задній привід і передній що підключається. Для повсякденної їзди по місту і регулярних виїздів на природу рекомендується встановлення лок-райта в передній міст. Це дозволить зберегти динаміку і керованість автомобіля з вільним диференціалом та підвищену прохідність на бездоріжжі. Хоча й тут є свої відмінності, які добре помітні при їзді по місту взимку. Ці особливості походять від алгоритму роботи блокування: ведуче колесо те, яке більше навантажене (внутрішнє при повороті чи яке має краще зчеплення з дорогою). Зазвичай зимова дорога має ділянки з різним покриттям: лід, асфальт, сніг, пісок... Природьно, що машину тягне колесо, яке має краще зчеплення з дорогою. Як результат водій чітко "чує" на кермі де асфальт чи сніг. При цьому кермо випускати з рук не можна, інакше машину "поведе". В поворотах також не можна сильно газувати, інакше буде пробуксовка обох передніх коліс і автомобіль просто не поверне. Скидаючи газ спостерігається явище навпаки - "довертання" автомобіля. При певному досвіді, комбінуючи керування кермом і газом, можливо досягти дуже непоганої керованості на ожеледиці, яка недосяжна при їзді зі звичайним диференціалом. Також неприпустимі люфти в рульовому керуванні автомобіля, неправильні кути встановлення коліс, різні діаметри коліс (різний тиск, неоднакове зношення), що обов'язково призведе до погіршення керованості. При їзді на бездоріжжі перерахованих незручностей не спостерігається завдяки малим швидкостям та приблизно однакового зчеплення коліс з дорогою.

Також читайте: Робота Lock-right
 1. Какая гарантия на блокировку?

 2. Если поставить лок-райт в передний мост, то машина сможет поворачивать?

 3. Обязательно при езде по асфальту отключать хабы или достаточно отключить мост раздаткой?

 4. Как элементарно проверить работу блокировки лок-райт?

 5. Какое масло вы рекомендуете заливать в мост с блокирокой лок-райт?

 6. Лок-райт заблокирован только когда колёса стоят прямо? Ведь в повороте он разблокируется.

 7. Особенности управления автомобилем с установленной блокировкой лок-райт.

 

1. Какая гарантия на блокировку?

Гарантия на блокировку 12 мес.со дня продажи.

2. Если поставить лок-райт в передний мост, то машина сможет поворачивать?

Конечно. При повороте внешнее колесо начнёт обгонять внутреннее и локер разблокируется. Руль свободно поворачивается, отличий от обычного "свободного" дифференциала вы не заметите.

3. Обязательно при езде по асфальту отключать хабы или достаточно отключить мост раздаткой?

Эксплуатация автомобиля с блокировкой не отличается от эксплуатации автомобиля с обычным дифференциалом. Поэтому следуйте рекомендациям производителя Вашего автомобиля.

4. Как элементарно проверить работу блокировки лок-райт?

Способ 1: Включите хабы. Раздаточная коробка в режиме 2wd (полный привод выключен). Проедьте автомобилем несколько поворотов. При этом руль никуда не должно тянуть. "Тяжёлый" руль - признак нерабочей блокировки лок-райт.

Способ 2: Включите хабы. Раздаточная коробка в режиме 2wd (полный привод выключен). С помощью домкрата вывесите одно переднее колесо и прокрутите его руками. Колесо должно легко крутиться, при этом из переднего моста будут слышны лёгкие щелчки разблокировавшейся блокировки.

5. Какое масло вы рекомендуете заливать в мост с блокирокой лок-райт?

Специальное масло для эксплуатации локера "Амиса" не требуется. Используйте рекомендованное масло производителем Вашего автомобиля. Не допускайте работы редуктора с пониженным уровнем масла.

6. Лок-райт заблокирован только когда колёса стоят прямо? Ведь в повороте он разблокируется.

Да, лок-райт в повороте разблокируется. Но это пока есть разница в скорости левого и правого колёс. Достаточно отстающему колесу забуксовать - оно "догонит" опережающее колесо и локер опять заблокируется.

7. Особенности управления автомобилем с установленной блокировкой лок-райт.

В отличии от свободного дифференциала, распределяющего крутящий момент между колёсами, с установленной блокировкой лок-райт есть особенности в управлении автомобилем. И главное отличие в том, что лок-райт не распределяет крутящий момент между колёсами, а подключает-отключает колёса в зависимости от условий.

Особенности управления автомобилем с установленной блокировкой лок-райт в задний мост:

при прямолинейном движении особых отличий не наблюдается, машина ведёт себя как без блокировки. А вот в поворотах работа лок-райта начинает проявляться. Машина стаёт валкой, старается "продолжить" прямолинейное движение. При крутом повороте ведущим стаёт внутреннее колесо, и если чрезмерно надавить педаль газа или на дороге имеется снег (гравий, песок) - тогда внутреннее колесо пробуксует, блокировка подключит внешнее и имеем занос задней части автомобиля. Именно поэтому рекомендуется проходить повороты на "ровном" газу или слегка сбрасывая газ. При старте автомобиля в поворот набирать скорость нужно плавно, постоянно контролируя момент пробуксовки колеса. Эта особенность поведения автомобиля в поворотах приводит к некоторому дискомфорту при езде по городу. На бездорожье с небольшими скоростями это неудобство незаметно и лок-райт показывает только свои плюсы.

Особенности управления автомобилем с установленной блокировкой лок-райт в передний мост:

подавляющее большинство внедорожников имеют постоянный задний привод и подключаемый передний. Для повседневной езды по городу и регулярных выездов на природу рекомендуется установка лок-райта в передний мост. Это позволит сохранить динамику и управляемость автомобиля со свободным дифференциалом с повышенной проходимостью на бездорожье. Хотя и тут есть свои особенности, которые хорошо заметны при езде по городу зимой. Опять-же особенности исходят от алгоритма работы блокировки: ведущее колесо то, которое больше нагружено (внутреннее при повороте или имеющее лучшее сцепление с дорогой). Обычно зимняя дорога имеет участки с разным покрытием: лёд, асфальт, снег, песок... Естественно машину тянет колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой. Как результат водитель отчетливо "слышит" на руле где асфальт или снег. При этом руль выпускать не приходится, иначе машину "поведет". В поворотах также сильно газовать нельзя, иначе будет пробуксовка обоих передних колёс и автомобиль просто не повернёт. Сбрасывая газ наблюдается наоборот - "доворачивание" автомобиля. При определённом навыке комбинируя управление рулём и газом можно добиться очень неплохой управляемости в гололёд, которая недостижима при езде с обычным дифференциалом. Но при этом недопустимы люфты в рулевом управлении автомобиля, неправильные углы установки колёс, и разные диаметры колёс (разное давление накачки, неодинаковый износ) что обязательно приведёт к ухудшению управляемости. Езда на бездорожье перечисленных неудобств лишена из-за малых скоростей и приблизительно одинакового сцепления колёс с дорогой.

Также читайте: Работа Lock-right